Tipperary ETB Honours 21 Retired Staff at Anner Hotel Ceremony

November 15, 2023

Tipperary Education and Training Board (ETB) honoured 21 of its former staff members at its 2023 Retired Staff Presentation at the Anner Hotel in Thurles last Friday, 10 November.

The retirees, which included teachers, tutors, special needs assistants, caretakers, support staff, a deputy principal and a senior training advisor, served for a total of 432 years in Tipperary ETB, and in its previous guise as North and South Tipperary VECs. The staff members, who retired between June 2022 and July 2023, were each presented with a Tipperary Crystal vase and a citation to mark their achievements in education provision.

Each of the retirees were joined by family and friends at the presentation. Chairperson of Tipperary ETB, Cllr Mary Hanna Hourigan, welcomed attendees to the event, explaining that each person was being honoured for their professionalism, dedication and commitment in helping the ETB’s education services to grow and consistently meet the needs of our learners, communities and the economy.

 

Tipperary ETB Retired Staff Presentations, back row, Joan Brophy (Coláiste Phobal Ros Cré), Tommy Coleman (Further Education and Training Centre, Archerstown), Carmel Needham (Coláiste Phobal Ros Cré), Patrick Lonergan (Coláiste Dún Iascaigh, Cahir), Julia Murphy (Nenagh Community National School), Paddy Cullen (TETB, Head Office, Nenagh), Geraldine Ryan (TETB, Head Office, Nenagh). Front row, Kathleen Ryan (Literacy), Mary Ryan Maher (Coláiste Mhuire Co-Ed, Thurles), Gerardine Hickey (Coláiste Dún Iascaigh, Cahir), Bernadette Cullen (Chief Executive, Tipperary ETB), Cllr Mary Hanna Hourigan (Chairperson, Tipperary ETB), Kathleen O’Callaghan (St Ailbe’s School, Tipperary Town), Siobhán Landers (Scoil Ruáin, Killenaule). Photo: Odhran Ducie

 

Tipperary ETB is patron of Nenagh Community National School (CNS) and 10 post-primary schools, as well providing Further Education and Training (FET) courses from 17 centres across the county. Tipperary ETB also delivers a range of additional education services in community settings.

Chief Executive of Tipperary ETB, Bernadette Cullen, said that each of the retired staff made an immeasurable impact on education in the county:

I would like to pay tribute to each retiree for your service whether that be teaching, tutoring or a support role in our organisation.   

“Your dedication to Tipperary Education and Training Board has enabled our organisation to grow and improve the opportunities for quality education and training throughout the county.”

“I wish you all health and happiness in your retirement as you commence a new chapter in your life.”

The list of Tipperary ETB retired staff members honoured last Friday night is:

 • Anne Ryan, Special Needs Assistant, Borrisokane Community College,
 • Geraldine Hickey, Special Needs Assistant, Coláiste Dún Iascaigh (Cahir),
 • Anne Lohan, Teacher, Coláiste Dún Iascaigh,
 • Patrick Lonergan, Caretaker, Coláiste Dún Iascaigh,
 • Mary Ryan Maher, Teacher, Coláiste Mhuire Co-Ed (Thurles),
 • Joan Brophy, Teacher, Coláiste Phobal (Roscrea),
 • Carmel Needham, Teacher, Coláiste Phobal,
 • Eimir Blackmore, Teacher, Comeragh College (Carrick-on-Suir),
 • Katherine Cahill, Teacher, Comeragh College,
 • Nora Moriarty, Teacher, CTI Clonmel,
 • Tommy Coleman, Senior Training Adviser, Archerstown FET Centre (Thurles),
 • Paddy Cullen, Caretaker, Tipperary ETB Head Office (Nenagh),
 • Geraldine Ryan, Assistant Staff Officer, Tipperary ETB Head Office,
 • Margaret Ryan, Clerical Officer, Lifelong Learning Service,
 • Kathleen Ryan, Tutor, Literacy,
 • Julia Murphy, Clerical Officer, Nenagh CNS,
 • Mary O’Connor, Teacher, Newport College,
 • Nuala Hughes, Special Needs Assistant, Newport College,
 • Siobhan Landers, Deputy Principal, Scoil Ruáin (Killenaule),
 • Kathleen O’Callaghan, Special Needs Assistant, St Ailbe’s (Tipperary Town),
 • Ann Tanner, Attendant, Teach an Léinn (Nenagh).

======

Thug Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann (BOO) onóir do 21 dá iarchomhaltaí foirne ag a Chur i Láthair don Fhoireann Ar Scor 2023 ag Óstán na hAnnúire (Anner Hotel) i nDurlas Dé hAoine seo caite, an 10 Samhain.

Chuir na daoine ar scor, lena n-áirítear múinteoirí, teagascóirí, cúntóirí riachtanais speisialta, feighlithe, foireann tacaíochta, leas-phríomhoide agus comhairleoir sinsearach oiliúna, tréimhse 432 bliain isteach san iomlán in BOO Thiobraid Árann, agus ina riocht roimhe sin mar Choistí Gairmoideachais Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas. Bronnadh vása ó Tipperary Crystal do na baill foirne a chuaigh ar scor idir Meitheamh 2022 agus Iúil 2023 go léir, chomh maith le hardlua chun a ngaiscí sa soláthar oideachais a chomóradh.

Bhí teaghlach agus cairde gach duine a chuaigh ar scor ag an gcur i láthair. Chuir Cathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann, An Clr Mary Hanna Hourigan, fáilte roimh an lucht freastail chuig an imeacht agus mhínigh sí go raibh ómós á thabhairt do gach duine as a ngairmiúlacht, as a ndúthracht agus as a dtiomantas chun cabhrú le seirbhísí oideachais an BOO fás agus freastal go seasta ar riachtanais ár bhfoghlaimeoirí, ár bpobal agus an gheilleagair.

Tá BOO Thiobraid Árann ina phátrún ar Phobalscoil Náisiúnta an Aonaigh (CNS) agus ar 10 n-iar-bhunscoil, agus soláthraíonn sé cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ó 17 n-ionad ar fud an chontae. Soláthraíonn BOO Thiobraid Árann raon seirbhísí breise oideachais i suíomhanna pobail freisin.

Dúirt Príomhfheidhmeannach BOO Thiobraid Árann, Bernadette Cullen, go bhfuil tionchar ollmhór tar éis a bheith ag gach duine den fhoireann ar scor ar an oideachas sa chontae:

“Ba mhaith liom ómós a thabhairt do gach duine a chuaigh ar scor as do sheirbhís, bíodh sé sin múinteoireacht, teagasc nó ról tacaíochta inár n-eagraíocht.   

“Chuir do thiomantas do Bhord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann ar chumas ár n-eagraíochta fás agus feabhas a chur ar na deiseanna oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán ar fud an chontae.”

“Guím sláinte agus sonas oraibh go léir agus sibh ag dul ar scor agus ag cur tús le ré nua in bhur saol.”

Is é liosta na mball foirne atá ar scor ó BOO Thiobraid Árann ar tugadh onóir dóibh oíche Dé hAoine seo caite ná:

 • Anne Ryan, Special Needs Assistant, Borrisokane Community College,
 • Geraldine Hickey, Special Needs Assistant, Coláiste Dún Iascaigh (Cahir),
 • Anne Lohan, Teacher, Coláiste Dún Iascaigh,
 • Patrick Lonergan, Caretaker, Coláiste Dún Iascaigh,
 • Mary Ryan Maher, Teacher, Coláiste Mhuire Co-Ed (Thurles),
 • Joan Brophy, Teacher, Coláiste Phobal (Roscrea),
 • Carmel Needham, Teacher, Coláiste Phobal,
 • Eimir Blackmore, Teacher, Comeragh College (Carrick-on-Suir),
 • Katherine Cahill, Teacher, Comeragh College,
 • Nora Moriarty, Teacher, CTI Clonmel,
 • Tommy Coleman, Senior Training Adviser, Archerstown FET Centre (Thurles),
 • Paddy Cullen, Caretaker, Tipperary ETB Head Office (Nenagh),
 • Geraldine Ryan, Assistant Staff Officer, Tipperary ETB Head Office,
 • Margaret Ryan, Clerical Officer, Lifelong Learning Service,
 • Kathleen Ryan, Tutor, Literacy,
 • Julia Murphy, Clerical Officer, Nenagh CNS,
 • Mary O’Connor, Teacher, Newport College,
 • Nuala Hughes, Special Needs Assistant, Newport College,
 • Siobhan Landers, Deputy Principal, Scoil Ruáin (Killenaule),
 • Kathleen O’Callaghan, Special Needs Assistant, St Ailbe’s (Tipperary Town),
 • Ann Tanner, Attendant, Teach an Léinn (Nenagh).

Post expires at ACTIONTIME on ACTIONDATE

Go back