Message from CE

Through this site, we hope to make more people aware of the range of education and training services that we have to offer. Our aim is to make it easier for you to access our information, contact details, application forms and provide useful links to other websites.

Whether you are a parent, student, learner or a teacher, no matter what age, we hope that you will find something of interest and benefit to you here on our website. Please browse our web pages and feel free to contact the appropriate persons for further information on our range of services.

Is é is mian linn leis an suíomh seo níos mó daoine a chur ar an eolas maidir leis an réimse seirbhísí oideachais agus oiliúna atá ar fáil againn.  Teastaíonn uainn é a dhéanamh níos fusa duit teacht ar eolas, ar shonraí teagmhála agus ar fhoirmeacha iarratais, chomh maith le naisc úsáideacha a chur ar fáil duit le suíomhanna eile idirlín.  Is cuma más tuismitheoir, mac léinn, foghlaimeoir nó múinteoir tú, nó cén aois tú, tá súil againn go bhfaighidh tú ábhar éigin suime nó tairbhe ar an suíomh idirlín seo againne.  Iarrtar ort ár leathnaigh idirlín a bhrabhsáil agus beidh fáilte romhat dul i dteagmháil leis na daoine cuí má tá tuilleadh eolais uait ar an réimse seirbhísí atá ar fáil.

 

Bernadette Cullen
Chief Executive

Share