Press Release: TETB included in new capital programme for FET…

August 29, 2022

Tipperary Education and Training Board included in the first tranche of 13 capital projects to be funded under new capital programme for the Further Education and Training sector announced by Minister Harris, on August 26th .

Press Release

Áiríodh Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann sa chéad tráinse de 13 thionscadal caipitil a bheidh le maoiniú faoi chlár caipitil nua don earnáil Breisoideachais agus Oiliúna a d’fhógair an tAire Harris, ar an 26 Lúnasa.

Phreasráiteas

Go back