Press Release: A historic day for Tipperary ETB and Nenagh Community National School

September 1, 2022

A new era for one of Nenagh’s oldest schools, St. Mary’s Junior Boys’ School, has dawned following an agreement between the Diocese of Killaloe and Tipperary Education and Training Board that has allowed for the reconfiguration of the 108-year-old all-boys school to the County’s first ever Community National School catering for pupils all the way to sixth class. It will also provide a multi-denominational primary option for the first time for parents and students in Nenagh. 

Press Release

Tá ré nua do cheann de na scoileanna is sine san Aonach, Scoil Shóisearach na mBuachaillí, Naomh Muire, tagtha chun cinn tar éis comhaontú a dhéanamh idir Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid
Árann agus Dheoise Chill Dalua a cheadaigh d’athchumrú scoil na mbuachaillí uile 108 bliain d’aois go dtí an chéad Phobalscoil Náisiúnta riamh sa Chontae ag freastal ar dhaltaí an bealach ar fad go dtí rang a sé. Cuirfidh sé rogha bunscoile iltoiseach ar fáil don chéad uair do thuismitheoirí agus do dhaltaí san
Aonach.

Phreasáiteas

Post expires at 11:17am on Thursday September 1st, 2022

Go back